Predavanje 22: e-Payments- Elektronska plaćanja – Miloš Radulović

Predavanje 22: e-Payments- Elektronska plaćanja – Miloš Radulović

Od početka elektronske trgovine 90tih godina, pa do danas, Miloš će vas sprovesti kroz razvojni put elektronskog plaćanja i njegovog procesa. Od ideje do partnera, logistike, regulative, marketinga, komunikacije i na kraju strpljenja, banka je od samog početka jedini učesnik na e-commerce tržištu koji poslovni proces mora da sagleda sa svih aspekata korišćenja. Neka od pitanja kojima se Miloš bavi u ovom poglavlju:

  • Kako se transakcija naplaćuje?
  • U kom periodu je potrebno naplatiti transakciju?
  • Kada se isplaćuju sredstva trgovcu?
  • Da li je moguće čuvanje podataka o kartici vaših kupaca?
  • Da li je moguće vršenje prodaje tuđe robe?
Miloš Radulović
Milos Radulović rodjen je 1980. godine u Beogradu. Završio je XI Beogradsku gimnaziju i diplomirao na Fakultetu za poslovne studije i Sportskoj akademiji na Fakultetu za fizičku kulturu 2004. godine. Na Fakultetu političkih nauka Beogradskog Univerziteta, magistrirao je 2010. godine na Evropskim studijama odbranivši rad na temu „Evolucija nezavisnosti Narodne banke Srbije u funkciji evropskih integracija“ i tako stekao zvanje Magistra političkih nauka. Korporativno iskustvo stiče u Banca Intesa ad Beograd u kojoj je zaposlen od 2006. godine i u kojoj trenutno radi na poslovima razvoja e-commerce usluge kao Tim lider za e-commerce. Od 2010. do 2012. godine, radio je u VUB banci Slovačkoj na projektu integracije nove platforme za Inetrnet bankarstvo. Pre bankarstva bavio se profesionalno sportom (fudbalom) do 2004. godine, kada je zbog zdravstvenih problema i završio karijeru. Završio je niz stručnih kurseva,programa obuke, a napisao je i knjigu, kao i nekoliko stručnih radova. Otac je ćerke Petre Radulović. Član je Upravnog odbora E-commerce Asocijacije Srbije.
Price 100.00€
Instructor Miloš Radulović
Duration 61 minutes
Lectures 1
Enrolled 117 students