Predavanje 25: Prevencija prevara prilikom plaćanja platnim karticama – Jelena Starčević

Predavanje 25: Prevencija prevara prilikom plaćanja platnim karticama – Jelena Starčević

Cena Akademije 100.00€
Predavač codeitadmin
Trajanje 61 minuta
Pohađa 27 studenata