Predavanje 25: Prevencija prevara prilikom plaćanja platnim karticama – Jelena Starčević

Predavanje 25: Prevencija prevara prilikom plaćanja platnim karticama – Jelena Starčević

  • Koje su preporuke ako se odlučite za e-payments
  • Zašto banke interesuje vaš poslovni model i zašto ga do detalja analizaraju
  • Kako funkcioniše reklamacioni postupak
  • Sumnjivi događaji plaćanja platnim karticama, “neovlašćeno korišćenje”
Cena Akademije 100.00€
Predavač Jelena Starčević
Trajanje 30 minuta
Broj predavanja 1
Pohađa 71 studenata