Predavanje 28: Legal – Prava i obaveze trgovaca – Igor Živkovski i Sava Pavlović

Predavanje 28: Legal – Prava i obaveze trgovaca – Igor Živkovski i Sava Pavlović

Cena Akademije 100.00€
Predavač codeitadmin
Trajanje 61 minuta
Pohađa 27 studenata