Predavanje 28: Legal – Prava i obaveze trgovaca – Igor Živkovski i Sava Pavlović

Predavanje 28: Legal – Prava i obaveze trgovaca – Igor Živkovski i Sava Pavlović

Advokati, Igor i Sava će Vam u ovom predavanju istaknuti šta je to čega morate da se pridržavate kako bi Vaše poslovanje bilo u skladu sa pravnom regulativom. Kroz neke Zakone, provešće Vas kroz celokupnu priču pravne regulative koja će se ticati Vašeg poslovanja.

  • Osnivanje subjekta i prateće obaveze
  • Pravne obaveze i specifičnosti u vezi sa online prodajom robe
  • Zakon o Zaštiti potrošača – Glava IV
  • Specifičnosti u pogledu položaja prodavaca kod online prodaje robe
Igor Živkovski
Igor se bavi advokaturom od 2010. godine i bio je saradnik u advokatskoj kancelariji Karanović & Nikolić u Beogradu i stažista Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u Hagu. Partner je u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić, predsednik Pravnog odbora Saveta stranih investitora (FIC) i predavač na Advokatskoj akademiji Advokatske komore Srbije. Tečno govori engleski, a služi se francuskim jezikom. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu završio je osnovne akademske studije (2006–2010), master akademske studije (2010–2012) i postdiplomske specijalističke studije iz oblasti poreskog savetovanja (2011–2012). Teorijsko i praktično znanje sticao je na seminarima, konferencijama i studijskim boravcima u Velikoj Britaniji, Holandiji, Belgiji, Mađarskoj i Rumuniji. Autor je brojnih članaka objavljenih u prestižnim stručnim časopisima i redovni predavač na seminarima i konferencijama iz oblasti privrednog i poreskog prava.
Sava Pavlović
Sava Pavlović je diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Svoje teorijsko i praktično znanje usavršavao je na brojnim seminarima, konferencijama i studijskim boravcima u zemlji i inostranstvu, između ostalog i na Institutu za pravnu informatiku Lajbnic Univerziteta u Hanoveru, Nemačka, kao i Univerzitetu Oksford, UK. Profesionalnu karijeru je započeo jednogodišnjom praksom u Upravi za Digitalnu agendu, pri Ministarstvu za telekomunikacije i informaciono društvo, baveći se pre svega pitanjima harmonizacije propisa iz oblasti elektronskih komunikacija sa propisima EU, kao i pitanjima zaštite prava korisnika elektronskih komunikacija. Advokaturom se bavi od 2013. godine i stariji je saradnik u advokatskoj kancelariji Živković Samardžić u Beogradu, jednoj od vodećih advokatskih kancelarija u Srbiji. Savetuje multinacionalne klijente u oblasti kompanijskog i trgovinskog prava, a u vezi sa njihovim poslovanjem u Srbiji.
Price 100.00€
Instructor Igor Živkovski
Duration 41 minutes
Lectures 1
Enrolled 58 students